Tast verder in de wonde
ze is niet groot genoeg
draai je, wentel je, duw me.
graai tot in het diepste van mijn ziel.
bevredigend?
gerustgesteld?
roep, tier!
neem de priem ter hande.
je kan nog dieper gaan.
wacht, tot de tijd verstreken is.
ik
zal
terug,
op beide benen
stevig staan.