we leggen elkaar
in schaduwzijden
bloot

geen plaats voor licht
doodsbenauwd voor groot

een klauwend
grenzeloos grijpen
vernauwen luchtpijpen

kinderlijke drang - liefdesbang

loslaten
losgelaten
losgeslagen
doorgeslagen
doortrapt

houden wat je niet toebehoort
onpeilbaar gretig nemen
ziedend wit
verstoord - gestoord

elke menselijke cel ontbonden
elk stuk menselijk brein
in ‘t donker vermoord